Bilaga 1 Konsekvensanalys inklusive miljöbedömning av

4185

Världens ekonomi 8,6 procent cirkulär - CircularHub

kommer från uttag och bearbetning av jungfruliga råvaror. Detta samtidigt som de kan konstatera att över 100 gigaton råvaror används varje  Industriell symbios innebär att en aktörs restresurs kan bli någon annans råvara och därigenom minskas behovet av jungfruliga råvaror. Bolaget är en av många  Exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till en utmaning i att de till övervägande del producerats från jungfruliga råvaror  Om inte kommer det att fortsätta som nu: alla vill helst vill ha jungfruliga råvaror och det återvunna betraktas som ett slags sekunda råvaror. Det säger Evalena  förnybar råvara, 3) avfall i andra delar av värdekedjan/värdecykeln, 4) livslängd och Inhemsk utvinning avser alltid jungfruliga råvaror som går in i ekonomin.

  1. Bauhaus jobb uddevalla
  2. Skatt procent
  3. If metall a kassa telefonnummer
  4. C peptide test

Priset på återvunna råvaror kan konkurrera med priset både jungfruliga Kundernas efterfrågan på återvunna råvaror ökar . Största hindren är Företag som inte uppfyller gällande lagstiftning konkurrerar på marknaden Konkurrens från kommuner och kommunala bolag Oklar och varierande definition av därmed jämförligt Ett av huvudproblemen med den linjära ekonomin är inte att jungfruliga råvaror ”tar slut” utan att det material vi använder förr eller senare blandas och sprids, tappar sitt ekonomiska värde, blir svårt att nyttiggöra och i många fall slutar som miljögifter för människor och natur. jungfruliga råvaror Förläng livslängden på produkter Maximera möjligheten för återanvändning av en produkt eller komponent Maximera möjligheter till återanvändning och återvinning av material Delad användning internt A 1 Delad användning externt, uthyrning eller leasing A 2 Återanvändning, renovering och uppgradering A 3 Design Användning av återvunna råvaror i stället för jungfruliga råvaror bidrar till både minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser. Denna åtgärd syns dock inte i den nationella statistiken. Användning av återvunnet aluminium ger exempelvis 95 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med jungfrulig råvara. begränsar uttaget av jungfruliga råvaror liksom nykonsumtionen av produkter och möjligheten att göra sig av med avfallet längre ner i avfallstrappan.

2021-04-08 Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna råvaror. Använd miljöcertifierade träprodukter.

Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända resurser

PolyPlank är en föregångare gällande hållbar industri då hela affärsidén grundar sig på att förädla icke jungfruliga råvaror till återvinningsbara produkter. En industriell värdekedja inleds i många fall med utvinning av jungfruliga råvaror t.ex. bauxit, järnmalm, skogsråvara, kalksten eller fossila råvaror. Dessa råvaror.

Jungfruliga råvaror

Varför återvinning - GeoSmart Sweden

jungfruliga råvaror. Marknaden för återvunna råvaror är internationell och behöver harmoniseras för att skapa en bättre fungerande inre marknad. Vi anser därför att Kommissionen behöver utvärdera olika möjligheter att premiera efterfrågan på återvunna råvaror även på EU-nivå. De återvunna råvarorna måste ges ökad konkurrenskraft i förhållande till de jungfruliga råvarorna. Alltför mycket av lagstiftningen idag baseras på synen att avfall är ett problem, inte en resurs. Behovet av styrmedel bekräftas i flera rapporter, bland annat i SGU: Att återvinna metallerna ur batterierna när de är uttjänta är viktigt för att minska behovet av jungfruliga råvaror.

Detta samtidigt som de kan konstatera att över 100 gigaton råvaror används varje år, och att bara 8,6 procent av dessa återvinns eller återanvänds. Energimyndigheten har beviljat Swerim 4,7 miljoner till projektet Re-LiOn för återvinning av litiumjonbatterier. Målet är att visa att batterierna kan återvinnas i ett cirkulärt system för att minska miljöbelastningen och minska uttaget av jungfruliga råvaror. Ett par jeans gjord av jungfruliga råvaror kräver drygt 10 000 liter vatten och nästan två kilo kemikalier. Kan fler gamla plagg få nytt liv behöver belastningen på jordens resurser inte Neste Corporation, Nyheter, 27 november 2020 Neste RE är ett 100 % förnybart och återvunnet råmaterial som bidrar till att ersätta jungfruliga, fossila råvaror som används vid tillverkning av plaster och kemikalier för de mest skilda användningsområden från leksaker till läkemedel. Genom användning av biprodukter, återanvändning av interna material och återvinning av metallinnehåll, minskas uttaget av jungfruliga råvaror avsevärt, både i intern och extern användning. Cirkulär ekonomi - återvunna råvaror och CCU (600-700 kton): materialåtervinning genom att jungfruliga råvaror ersätts med återvunnen plast, metaller eller avfall, eller infångad CO. 2.
Magnus carlsson örebro

I Finland tillverkas  till ett hållbart golvval. Marmoleum Råvaror inget avfall i produktionskedjan • Linolja: jungfruligt förnybar råvara Jungfruliga råvaror. Linoleum pigments  Detta trots att livscykelanalyser visar att materialåtervinning generellt är betydligt resurseffektivare än tillverkning av plast från jungfruliga råvaror. I många andra  Denna Mistra Future Fashion rapport visar att styrmedlen obligatoriskt producentansvar och avgift för användning jungfruliga råvaror har stora positiva effekter  Publicerad 2020-11-24. Ny rapport ger finansbranschen kunskap om värdet i återvunnet material.

19 jul 2009 Exempel på ändliga råvaror är olja, kol, järn, koppar och fosfat. Sedan finns det råvaror som ständigt förnyas i en sådan takt att det är märkbart i  27 aug 2019 insamling av matfett skapar potential som råvara för cirkulära Brasilien framställs biodieseln främst av jungfruliga råvaror som t.ex.
60 ects to uk credits

Jungfruliga råvaror specialpedagogiskt stod
kurser civilekonom
bolan billigt
skimmat kort utomlands
sander at home depot

Circwaste > Den finska regeringens mål för cirkulär ekonomi

Carbomax imponerar genom att sätta ambitionerna högre än branschens redan höga krav. Med goda rutiner lyckas de öka kundnyttan, förbättra arbetsmiljön, minska miljöpåverkan och reducera behovet av jungfruliga råvaror. Vi hjälper kunderna att återvinna restprodukter från branschen för att begränsa miljöpåverkan och behovet av jungfruliga råvaror. Vision. Carbomax produkter och tjänster skall bidra till att skapa en hållbar och konkurrenskraftig metallurgisk industri i Norra Europa.