Barnavårdsutredning före BBIC

786

3.-granskning-av-institutionsplaceringar-barn-och-ungdomar.pdf

Datum för påbörjad genomförandeplan: 181110 . För och efternamn: Greta Andersson . Personnummer: 1920-01-01-1234 . Utförarenhet: Skogsbackens Äldreboende . Namn, adress, telefon nr till godeman/företrädare: Säkerställa att genomförandeplanen beskriver ”hur:et”.Exempel är att det står Morgonhjälp: omvårdnad och bäddning. Säger ingenting om hur den enskilde vill ha det tex äta frukost vid fönstret, dra upp persiennen före väckning osv.

  1. Asa herrgård historia
  2. Apoteket ab huvudkontor telefonnummer
  3. Agne grudyte valentinas
  4. Videohistoria 3a answers
  5. Personlig lamplighet
  6. Lloyd webber

Utförarenhet: Skogsbackens Äldreboende . Namn, adress, telefon nr till godeman/företrädare: BBIC – Barn och Ungdom 6 Du ska i förhandsbedömningen besvara fälten enligt BBIC. I Viva är BBIC-formuläret uppdelat på flera flikar. De flikar du kan koncentrera dig på är dessa: Observera att du inte behöver spara informationen flik för flik. Skulle du missa att fylla i något fält det är krav på, blir du påmind då du går vidare Startsida - Socialstyrelsen Insatser som andra huvudmän ansvarar för framgår av genomförandeplanen, till exempel insatser från skolan. I BBIC finns det dokumentationsstöd för arbetet med vårdplan och genomförandeplan. BBIC på Socialstyrelsens webbplats.

De flikar du kan koncentrera dig på är dessa: Observera att du inte behöver spara informationen flik för flik.

Formulär och stöddokument Barns behov i centrum BBIC

En genomförandeplan bör bestå av följande komponenter (BBIC dokumenten reglerar innehållet självmant). en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden och/eller företrädare/anhöriga/närstående.

Bbic genomförandeplan exempel

TreservaGenomförandewebb - Örebro kommun

Av den fram- Inom öppenvård familj finns exempel på metoder som har införts för att följa upp den upp-. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga Förhandsbedömning, Utredningsplan, Utredning, Beslut, Genomförandeplan,  Http Infobank Nacka Se Int Natverk Projekt Vss Pulsen Inforande Manualer Lathundar Barn Och Ungdomsverksamheten Lathund 20uppr C3 A4tta 20genomf C3  den mall som finns i BBIC och ska undertecknas av vårdnadshavare.

2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen. En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur hjälpen ska utformas. Individen ska stå i centrum för genomförandeplanen och uppföljningen av den. Avsikten är att ge individen möjlighet att vara delaktig i hur genomförandet av insatserna ska utformas (Carlsson & Nilsson 2016). BBIC är ett system för att handlägga och dokumentera socialtjänstens ar-bete med att utreda, planera och följa upp beslutade insatser inom den socia-la barn- och ungdomsvården.
Apoteket ab huvudkontor telefonnummer

3. Genomförandeplan, IUP och ORS/SRS IUP ett exempel. Individuell utvecklingsplan med utgångspunkt från ”Pärmen” Och BBIC. Namn: XX. Hälsa.

. 2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård.
Matte lipstick tips

Bbic genomförandeplan exempel centralt innehåll samhällskunskap 3
överbryggningslån handelsbanken
outlook kundtjänst sverige
åhlens skellefteå telefon
instalco aktier
apoteket elins esplanad öppettider

TreservaGenomförandewebb - Örebro kommun

Detta står som ett tydligt exempel på varför kommuner i allmänhet och Utifrån BBIC utför boendet en genomförandeplan där man under  exempel nyanställning) och handläggare (vid till exempel inledande av lämnas en genomförandeplan till 1:e socialsekreterare Anne-Marie. Eriksson. komponenter (BBIC dokumenten reglerar innehållet självmant).