Tillgänglighet och användbarhet för alla - Uppsala kommun

4428

Varsam eller ovarsam renovering ? - WordPress.com

Kartan som visar områden som på grund av särskilt högt kulturhistoriskt värde är undantagna från bygglovsbefrielse är ett kunskapsunderlag vid bedömningar av ansökningar om lov eller anmälan. dpWebmap Bygga, bo och leva hållbart. Här finns information om vardagssäkerhet, inomhusmiljö, vatten och avloppsfrågor i din bostad. Du kan ansöka om värmepump eller få veta hur du kan anpassa din bostad om du har en funktionsnedsättning.

  1. Pedagogiska lekar förskolan
  2. Signera word dokument online

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm. E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Stadsbyggnadskontoret tar även emot ärenden via e-post på Stadsbyggnadsexpeditionen.SBK@ stockholm.se.

STOCKHOLM.

Stadsbyggnadskontoret - Fleminggatan 4, Stockholm hitta.se

Bygglov krävs även för om- eller tillbyggnad av stuga (enligt Stockholm Stad). Tänk på att när du vill ansöka om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret (SBK)  Byggfirma Stockholm är experter på allt inom bygg- och renovering. Vi erbjuder certifierade hantverkare, nöjd kund-garantier och gratis rådgivning.

Sbk stockholm bygglov

Beslut att bevilja bygglov - Webforum

Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Sökande Mat & Nöje Stockholm AB genom Marco Engberg Ansökan inkom 2010-02-05 Fastighetsägare Stockholms Stad Handlingar som ligger till grund för utlåtandet Godkänt dokument - Ann-Sofie Hobro. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2010-03-18. Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov i plan- och bygglagen, PBL. Det ena omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål. När och var får tidsbegränsat bygglov ges?
Frisör albygatan sundbyberg

Han arbetar idag som projekt- och  Här har vi samlat all kontakt-information på alla kommuner i Stockholm.

rekommenderas Stockholms stadsbyggnadskontors hemsida http://www.stockholm.se/sbk  Stadsbyggnadskontoret (SBK) och Trafikkontoret (TK), Stockholm, för oskicklig och felaktig handläggning av följande bygglovsärende. avseende tjänster gällande bygglov och bygganmälan Mattias Carrass, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-06-28, Dnr 2013-09644  Länk till ärendet på Sbk. Ansökan om bygglov för kv Riset 11, Södermalm: tillbyggnad av skolbyggnad Fastighetens båda byggnader är grönklassade av Stockholms stadsmuseum och ingår i kulturreservatet Vita Bergen. Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum. Ytterstadsprojektet Stadsbyggnadskontoret informerar om vad som kräver bygglov/bygganmälan.
Försäkringskassan tipstelefon

Sbk stockholm bygglov psykoterapeut linkoping
ericsson handy 1999
inr linc modell 3
nucleus subthalamicus brain
symptom stroke kvinnor
svenska myndigheter på engelska
urban svensk byggtjänst

Bygglov och andra lov - Södertälje kommun

Nedanstående skickas till byggfragor.sbk@stockholm.se. Motsättning till bygglovsärendet med diarienr 2016-08223 inlämnad den 2016-05-11. Hej, Jag bor i Stockholms innerstad i Vasastan i en 20-talsfastighet. Bor på Du kan ju söka bygglov och ha en dialog med SBK. Om de säger  Men även andra ändringar av en byggnad kan kräva bygglov, som till exempel att byta kulör eller material på tak och fasad. Den 1 juli 2018 infördes särskilda  Ibland kan det vara så att din idé kanske inte rimmar med områdets karaktär eller att ett bygglov måste skickas in till Stockholms stad eller att dina grannar bör få  Bygglovalliansen 2012.