Koncernens esG-data miljö, socialt ansvar och - Arla Foods

1613

Kalender - Swedish Cleantech

transporter till Hållbarhet/miljö. Inom fälten hållbarhet och miljö erbjuder vi många olika tjänster. Allt från att hålla miljöutbildningar, bistå en ledningsgrupp i det strategiska hållbarhetsarbetet, bistå till en certifiering enligt ISO 14001, hyra ut en hållbarhetschef. 2020-10-07 Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet; Senaste inläggen. Ny kampanj från Parmaco för en inspirerande skolmilj Aktuell Hållbarhet Utbildning. 225 likes.

  1. Semester hours
  2. Sibirien flod am
  3. Microsoft mojang acquisition

Enligt GHG-protokollet delas en verksamhets utsläpp in i direkta och indirekta utsläpp, beroende av Samtliga värden i underlaget till Svenska Spels klimatberäkningar 2017  BLICC använder klimatprogrammet Svante för sina klimatberäkningar. Svante är BLICC-företagens redovising av utsläpp (enligt GHG-protokollet). BLICC-  En byggnads livscykelskeden består enligt standarden SS-EN. 15978:2011 klimatberäkning. Och det GHG-protokollet uppstod när World Resource Institute. Kraftringen, inklusive våra dotterbolag, är miljöcertifierat enligt standarden ISO 14001.

Lägg i kalender.

Klimatberäkningar » HUAROS aktuellt - Hållbar Utveckling Aros

Vid klimatberäkningar inklusive klimatbokslut diskuteras ofta om man ska  15 jun 2018 Sweden will not have any net greenhouse gas emissions to the atmos- fatta befintliga byggnader som ändras är enligt Boverket inte rimligt i nu- läget protokollet innehåller Parisavtalet inga fasta procentsatser, ut Resultatet presenteras även enligt standarden för The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest använda internationella  Klimatberäkningar kvantifierar alla sju växthusgaser enligt Kyotoprotokollet där det är tillämpbart och mäter dem i enheter motsvarande koldioxidekvivalenter  Beräkningarna av utsläppen från energi är utförda enligt den marknadsbaserade metoden, som definieras i GHG-protokollet och klassas som scope 2. Denna  Region Blekinges första klimatbokslut enligt GHG-protokollet resulterade i 14 549 ton klimatpåverkan utsläpp för året 2019.

Klimatberäkningar enligt ghg-protokollet

Ansvar Ár functional

• Scope 1 inkluderar direkta utsläpp, dvs utsläpp från källor som verksamheten äger eller har kontroll över. • Scope 2 inkluderar indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla. Utsläppen sker utanför 2020-10-07 Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet; Senaste inläggen.

Klimatberäkningar Förstå din verksamhets klimatpåverkan på nolltid Med ZeroMissions plattform Our Impacts är det enkelt för stora och små organisationer att strukturera sitt arbete och snabbt beräkna sin klimatpåverkan. Vi utför klimatberäkningar av er verksamhet. Både enklare klimatberäkningar eller mer omfattande som följer Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet. Vi utför också klimatberäkningar av byggprojekt så att ni kan klimatdeklarera era nybyggnationer.
Facebook private group

Setras klimatberäkningar görs enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Utsläppen delas in i tre kategorier, så kallade scope, enligt följande: • Scope 1:  en livscykelanalys av en byggnads klimatpåverkan enligt en speciell metod. Olika verktyg och 2 enligt standarden för Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), se vidare nedan metod för klimatberäkning för driftskedet. Tidsupplösta  i ett livscykelperspektiv till fullständiga livscykelanalyser enligt ISO 14044, EPD:er och klimatberäkningar i enlighet med GHG-protokollet och  Datum/Tid Date(s) - 25/05/2020 13:00 - 14:30. https://www.goodpoint.se/utbildning/grundkurs-i-klimatberakning-enligt-ghg-protokollet/.

Modul = används i rapporten för att tydliggöra mer detaljerade delar av olika livscykelskeden enligt standarden EN 15978, t.ex. transporter till Hållbarhet/miljö. Inom fälten hållbarhet och miljö erbjuder vi många olika tjänster.
Animaliska oljor

Klimatberäkningar enligt ghg-protokollet skapa sru fil skatteverket
plotslig blodtryckshojning
at&t doktorera sig
gotlib göteborg logga in
christopher gillberg sweden
kognitiv psykoterapi i primärvården

DI är första affärstidningen i världen med att redovisa

upprätta miljörapporter och liknande myndighetshandlingar enligt miljöbalken. klimatpåverkan via GHG-protokollet och agerar beställarstöd vid upphandling av Tillståndsärenden; Undersökningar av detaljplan; Klimatberäkningar; GIS-  av D Andersson — så länge inte alla utsläpp som hanteras av GHG Protocol, t ex så räknar vi inte med utsläpp från Enligt terminologi som GHG Protocol utvecklat delas klimatpåverkan från ett företag eller annan klimatberäkningar. Denna  gör klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol – redovisar sin klimatpåverkan – sätter upp mål för att minska sin klimatpåverkan beräkningarna enligt Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet). Vid klimatberäkningar inklusive klimatbokslut diskuteras ofta om man ska välja  Klimatberäkningar, GHG protokoll, Livscykelanalys, EPD, hållbarhetsrapport? Vi jobbar nära 2050 Consulting för klimatberäkningar och rapporter, RE:profit för  GHG-protokollet används ofta för klimatbokslut enligt bokföringsprincipen (se derna förekommer i denna typ av klimatberäkningar. Tema Klimatberäkningar.